Ojačanja asfaltnog zastora

 Ubrzani rast mobilnosti stanovništva kao i nekim mjestima ubrzano zastarijevanje cestovne mreže uzrokuje suočavanje cestarskog građevinskog sektora sa sve većim i, iznad svega, troškovno teškim izazovima.
Neprestano povećavanje dinamičkih opterećenja na kolnicima, dnevne i sezonske oscilacije temperatura, kao i različito ponašanje materijala pri promjeni temperatura uzrokuje pojavu pukotina u asfaltnom zastoru. Visoka koncentracija naprezanja na vrhu postojećih pukotina uzrokuje reflektiranje istih na svaki novo postavljeni asfaltni sloj.
Koristeći naše visoko specijalizirane proizvode za ojačanje asfaltnog zastora dokazano se životni vijek prometnih površina može višestruko povećati. Naša rješenja za ojačanje asfalta  temelje se na najkvalitetnijim sirovinama i jedinstvenim premazom na  bitumenskoj bazi (udio bitumena > 60%).
Ovo savršeno kombiniranje visoko kvalitetnih sirovina i presvlake materijala dovodi do:
  • Jednostavne i pouzdane ugradnje
  • Visoka otpornost na oštećenja prilikom ugradnje
  • Visoke prionjivosti sa ostalim materijalima/slojevima
Tijekom obnove asfaltnih i betonskih površina dolazi do različitih zahtjeva koje sustavi za ojačanja moraju ispuniti.
Kroz našu široku paletu proizvoda koja se sastoji od HaTelit® C, BL, G i XP, kao i SamiGrid®  spremni smo ispuniti sve zahtjeve za tehnološki i ekonomski optimalno ojačanje asfalta.
Paleta proizvoda za ojačanje asfaltnih zastora prvenstveno je usmjerena na sljedeće programe:

 Sanacija asfaltnih zastora


U većini slučajeva asfaltne kolnike koje prati pojava pukotina potrebno je konstatno sanirati. Standardno rješenje ovdje uključuje obnavljanje veznog i habajućeg sloja. Ovaj postupak je, međutim, vrlo skup a samo obnavljanje veznog sloja naravno nije uvijek potrebno. Umjesto glodanja starog veznog sloja asfaltnog zastora i zamjene istoga moguće je postaviti ojačanje na vrhu tog sloja kako bi se spriječilo širenje postojećih pukotina u površinski habajući sloj asfalta. U većini slučajeva ovo rješenje značajno smanjuje troškove sanacije. Naša tehnologija u posljednjih 40 godina  u vidu ojačanja asfalta s HaTelit® geomrežama definitivno se našim klijentima pokazala kao ekonomski najisplativija opcija
.

Sanacija betonskih kolnika


Pukotine su jedan od najvećih problema u situacijama gdje su postojeći betonski kolnici prekriveni s asfaltom. Nejednoliko ponašanja asfalta i betona pri temperaturnim promjenama, kao i velika prometna opterećenja koja djeluju na kolniku rezultiraju značajnim pomacima u  u horizontalnom i vertikalnom smjeru.

Takvi pomaci uzrokuju ekstremno velika opterećenja koja rezultiraju pojavom reflektirajućih pukotina, posebno na mjestima dilatacija.

Naš proizvod SamiGrid® XP 50 S može se postaviti neposredno na postojeću površinu betonskog kolnika kao sredstvo za aktivno sprječavanje pojave pukotina kao i usporenje širenja istih. Korištenje SamiGrid® XP 50 S nudi i dugotrajno i vrlo ekonomično rješenje za obnovu betonskih kolnika s novim slojem asfalta.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja bilo bi nam iznimno drago pružiti Vam detaljnije informacije!