ODMULJAVANJE (GOTEKSTILNE CIJEVI)

SoilTain®cijevi za odmuljavanje izrađene od geotekstila služe za uklanjanje širokog spektra sedimenata uključujući one organskog i mineralnog porijekla. SoilTain® sustav radi na principu gravitacijskog otpuštanja vode kroz materijal stjenke cijevi na način da zadržava većinu krutih čestica. Ovaj način uklanjanja mulja djeluje učinkovitije od većine tradicionalnih mehaničkih metoda te je samim time i ekonomski opravdan za korištenje.