OBALNO INŽENJERSTVO

Segment obalnog inženjerstva obuhvaća slijedeće aplikacije za prirodne i umjetne vodotoke kao i za vode stajaćice:

Prepreke/brane

Za vodotok služe za mijenjanje presjeka kanala kao i da štite obalu. Smanjenjem hidrauličkog presjeka strujanja uzrokuju povećanje protoka u sredini kanala. Kada se instaliraju u jezerima njihova primarna funkcija je zaštita obale. HUESKER proizvodi se uglavnom koriste kao komponente strukturalnih elemenata za nasipne brane. Tipične primjene uključuju HaTe® filtre od netkanog tekstila, SoilTain® cijevi i vreće za pijesak, HaTe® E 1200 C podvodne mreže i Incomat® betonske madrace

Valobrani

Valobrani su zaštitne strukture paralelne s obalama koji su obično izgrađeni od  gabiona ili betona. Naši razni HUESKER proizvodi, kao što su  SoilTain® cijevi ili Incomat® betonski madraci, nude ekonomičnu i tehnički bolju alternativu standardnim rješenjima.

 

Obloge

Obloge za vodotoke i vode stajačice obično uključuju HaTe® filtre od netkanog tekstila, kao filter i razdjelni slojna mjestu na mjestima ispod površinskog sloja gabiona. To ne samo da smanjuje debljinu filterskog sloja, a samim time i zahtjeve materijala već također pojednostavljuje ugradnju. Također je moguće koristiti i geosintetičke beton madrace kao alternativa kamene oblozi.

Umjetni otoci

Glavna primjena umjetnih otoka u unutarnjim vodama je poboljšanje ekološke kakvoće jezera. SoilTain® cijevi, spremnici i vreća za pijesak nude efikasan način izgradnje vanjskog ruba nasipa. Ostali HUESKER proizvodi koji se koriste u zemljanim radovima i temeljima kao na primjer Stabilenka® tkanina za ojačanje kao i netkani materijal za filtriranje HaTe®  također su se pokazali iznimno prikladnim za ovu vrstu primjene.

 

Brane i nasipi

Brane i nasipi uglavnom služe u svrhu obrane od poplava i kontrolirano zadržanje vode. Korisna alternativa konvencionalnim glinenim rješenjima jesu geosintetički proizvodi tipa NaBento® i Tektoseal®. U razvoju optimiziranih rješenja ojačanja baze podnožja brana i nasipa, HUESKER može kapitalizirati iskustvo iz linije proizvoda za zemljane radove i temeljenje.

 

Zaštita obala

Sustavi zaštite obala za unutarnje vode obično sadrže Incomat® geosintetičke beton madrace ili geotekstilne kontejnere u obliku SoilTain® cijevi i vreća za pijesak. Dodatna prednost je da omogućuju korištenje materijala za ispun lokalnog podrijetla.

 

Kanali

Kanali su konstruirani za različite namjene, za navodnjavanje ili odvodnjavanje, za opskrbu pitkom vodom ili za hidroelektrane. Zaštita od erozije kao brtvljenje tih kanala može se provesti korištenjem Incomat® betonskih madraca ili geosintetičkih glinenih tekstila Bento® / Teknoseal® ili s Canal³. Nadalje HaTe® filtriranje netkanim materijalima često se instalira u kanalima.