SamiGrid®

Proizvod za ojačanja baze asfalta (cementne stabilizacije) nakon uklanjanja asfaltnog zastora te za obnovu betonskih kolničkih konstrukcija.

SamiGrid® je kompozitni proizvod koji se sastoji od mreže za ojačanje asfalta izrađene od (polivinil alkohola (PVA)) vlakana u kombinaciji s netkanim tkaninama
Zasićenje netkanog materijala sa bitumenom znači da SamiGrid® također obavlja funkciju brtvljenja kao nadopuna djelovanju mreže za ojačanje.

S obzirom na svoju visoku otpornost na mehanička oštećenja tijekom instalacije, SamiGrid® se može postavljati izravno na cementnu stabilizaciju ili tampon….

Ova moćna kombinacija materijala rezultira visokim performansama proizvoda, koje su idealne za sanaciju kolničkih konstrukcija, posebno u slučajevima kada je potrebno ukloniti sve slojeve asfalta uz zadržavanje postojeće podloge od cementne stabilizacije ili tampona. Odnosno kada je potrebno sanirati betonski kolnik na način da se preko betona ugradi novi sloj asfalta.

Kroz aktivno sprječavanje pukotina, SamiGrid® značajno produljuje životni vijek asfalta ili obnovljenih betonskih kolničkih konstrukcija.

 

Karakteristike

  • Visoka otpornost u alkanim uvjetima
  • Ojačanje i brtvljenje
  • Visoka otpornost na temperature
  • Izdržljivost na dugotrajna dinamička opterećenja
  • Visoka otpornost na oštećenja prilikom ugradnje

Zašto izabrati SamiGrid®?

 Za razliku od drugih sirovina, PVA pokazuje visoku otpornost u alkalnim uvjetima. To ga čini idealnim za sanaciju betonskih kolnika

 


SamiGrid® je također pogodan za obnovu betonskih površina oštećenih alkalno silikatnim reakcijama zbog određenih pogodnosti koje pruža funkcija brtvljenja.

S obzirom na svoju visoku otpornost na mehanička oštećenja tijekom instalacije, SamiGrid® se može postavljati izravno na cementnu stabilizaciju ili tampon….

SamiGrid® je registrirani zaštitni znak tvrtke HUESKER Synthetic GmbH.

Tehnički podaci i opis