Hidrotehnika

Program hidrotehnike nudi geosintetičke proizvode, sustave i rješenja za primjenu u hidrotehničkom segmentu graditeljstva.
Hidrotehnčki dio sadrži sljedeće segmente: obalno inženjerstvo,vodotoci, odvodnja, odmuljavanje i oblaganje cjevovoda.

Obalno inženjerstvo obuhvaća sve radove namijenjene zaštiti i poboljšanju obale, kao što su tradicionalni lukobrani i sl… kao i uređenje prirodnih i umjetnih vodotoka i stajaćih voda, a također uključuje, na primjer, izgradnju umjetnih otoka, kao i standardne mjere zaštite obala.

Segment standardnih radova obuhvaća proizvode i rješenja na unutarnjim plovnim putovima, kao i tehnička rješenja na lukama.

Inovativne hidrotehničke primjene uključuju o, npr vjetroelektrane, odmuljivanje pomoću geotekstilnih cijevi kao i zaštitu i pokrove i cjevovoda pomoću geosintetičkih betonskih madraca.