Mobilni prijelaz ‘Mini-Fly-Over’

Korištenjem mobilnog prijelaza, tzv. “fly-over”, prijelazne naprave se mogu ugrađivati bez značajnijeg utjecaja na odvijanje prometa.. Varijante Takozvani fly-over može se izvesti na tri različita načina : Kao set čeličnih …

syntexs opremanje mostova rotora i prijelaza Više