„Bonded“ sistem prednapinjanja

Standardni sustav prednaprezanja koji se koristi prilikom izgradnje mostova, ali moguće su i druge primjene. Užad visokovrijednog čelika smještena je u zaštitnoj cijevi, te se nakon napinjanja injektira tekućom injekcijskom smjesom na bazi cementa.

Ugradnja počinje postavljanjem usidrenja na oplatu, te postavljanjem zaštitnih cijevi u projektirani položaj, obično u obliku krivulje kako bi se izazvao povoljni efekt odizanja konstrukcije. Cijevi su u većini slučajeva izrađene od lima, ali moguća je i primjena cijevi od polietilena ili polipropilena kako bi se postigao veći nivo zaštite od korozije. Idući korak je uvlačenje čelične užadi u cijevi, a zatim slijedi betoniranje konstrukcije. Nakon nekoliko dana, odnosno kad beton dostigne potrebnu tlačnu čvrstoću, užad se napinje. Na kraju se unutrašnjost cijevi injektira injekcijskom smjesom na bazi cementa kako bi se čelična užad zaštitila od korozije i ostvarila veza između čelične užadi i ostatka konstrukcije.

Osnovne karakteristike:

  • Manja dubina konstrukcije za iste raspone u odnosu na klasičnu AB konstrukciju
  • Mogućnost izvođenja konstrukcija sa većim rasponima
  • Manje pukotine – lakše održavanje
  • Poboljšana trajnost konstrukcije
  • Veća duktilnost konstrukcije
  • Bolje ponašanje prilikom potresa zbog manje težine konstrukcije
  • Ubrzanje građenja
  • Mogućnost izvođenja In-situ u usporedbi sa predhodno napetim konstrukcijama
  • Veća fleksibilnost izvođenja u usporedbi sa predhodno napetim konstrukcijama
  • Povoljnije za okoliš zbog manje količine betona

Ostali proizvodi iz kategorije:
Sistemi za prednaprezanje