Kao vlačni element sidra koristi se snop od nekoliko užadi za prednapinjanje Ø15,2 mm i Ø15,7 mm vlačne čvrstoće 1770 Mpa ili 1860 Mpa.

Moguća je izvedba privremenih, polu-trajnih i trajnih geotehničkih sidara. Privremena sidra imaju životni vijek do 2 godine, te se koriste npr. kod zaštita građevnih jama. Polu-trajna sidra imaju životni vijek od 2 do 10 godina.

Trajna sidra (DCP):

Za razliku od ostalih trajnih sidara na tržištu koja imaju životni vijek do 100 godina, u mogućnosti smo ponuditi trajna sidra za dvostrukom zaštitom od korozije koja imaju životni vijek do 120 godina. Sidra su u skladu sa globalnim normama i imaju tehnička dopuštenja kako u Europi, tako i na drugim kontinentima.

Sidra dolaze predmontirana iz tvornice sa korugiranom plastičnom košuljicom i namotana u kolutove.

Užadna sidra se obično koriste kad se radi o sidrima duljine veće od 15m pošto ih je lakše dovesti na gradilište i ugraditi nego štapna sidra iste duljine. Isto tako užadna sidra mogu preuzeti veće vlačne sile od štapnih sidara, ako se radi o sličnoj površini poprečnog presjeka.

Osnovne karakteristike:

  • Moguća proizvodnja geotehničkih sidara velike duljine
  • Sidra dolaze na gradilište spremna za ugradnju
  • Proizvodnja u tvornici garantira najbolju moguću kvalitetu
  • Trajna sidra sa dvostrukom zaštitom od korozije (DCP) trajnosti do 120 godina
  • Globalne norme, tehnička dopuštenja i reference

Ostali proizvodi iz kategorije:
Geotehnički proizvodi