Primjenom sistema prednaprezanja AB stropnih ploča mogu se ostvariti značajne uštede na objektima u visokogradnji u usporedbi sa klasičnim AB konstrukcijama. Isto tako moguće je povećati raspone čime se dobiva na kvaliteti prostora, osobito kod garaža, trgovačkih centara i sličnih zgrada, a moguće su optimizacije i kod stambenih zgrada.

Upotrebljavaju se dva tipa sistema: ‘bonded’ sistem sa injektiranom užadi u plosnatim cijevima, te ‘unbonded’ sistem sa namaščenom užadi u HDPE ovojnici.

‘Bonded’ sistem za prednapinjanja

Sistem koji zahtjeva injektiranje natega nakon prednaprezanja. Velika prednost nad „unbonded“ sistemom je ta što nakon injektiranja kabela ne postoji mogućnost isključivanja kabela ako se konstrukcija naknadno buši, a isto tako potreba za klasičnom armaturom je manja pošto se pomoću injektiranja natege prednapeta užadi povezuje sa ostatkom konstrukcije. Kako bi rješenje bilo što optimalnije, koriste se plosnate zaštitne cijevi, koje omogućuju veću razliku u visini natege između gornje i donje zone, čime su i sile odizanja konstrukcije veće. Cijevi su u većini slučajeva izrađene od lima, ali moguća je i primjena cijevi od polietilena ili polipropilena kako bi se postigao veći nivo zaštite od korozije.

Plosnate cijevi se postavljaju na projektirani položaj, te se u njih uvlači čelična užad, a zatim slijedi betoniranje konstrukcije. Nakon nekoliko dana, odnosno kad beton dostigne potrebnu tlačnu čvrstoću, užad se napinje. Na kraju se unutrašnjost cijevi injektira injekcijskom smjesom na bazi cementa kako bi se čelična užad zaštitila od korozije i ostvarila veza između čelične užadi i ostatka konstrukcije.

‘Unbonded’ sistem za prednapinjanja

 Užad visokovrijednog čelika tvornički je namašćena antikorozivnom mašću i smještena u HDPE ovojnici. Užad se postavlja na pozicije prema projektu, a zatim slijedi betoniranje konstrukcije. Nakon nekoliko dana, odnosno kad beton dostigne potrebnu tlačnu čvrstoću, užad se napinje, a zatim se na krajevima postavljaju čepovi ispunjeni antikorozivnom mašću kao zaštita od korozije. Ovo je najednostavniji sistem naknadno prednapinjanja koji se većinom primjenjuje na AB stropnim pločama, ali moguće su i druge primjene.

Ostali proizvodi iz kategorije:
Sistemi za prednaprezanje