• Dobava i ugradnja natega za prednaprezanje na AB mostovima i AB pločama
  • Dobava i ugradnja natega za ojačanje postojećih mostova
  • Napinjanje i injektiranje natega
  • Dobava i testiranje geotehničkih sidara
  • Konzultatntske usluge povezane sa prednaprezanjem
  • Izrada glavnih i izvedbenih projekata prednaprezanja
  • Izrada procjene optimizacije projekata uz upotrebu prednaprezanja